De bedrijfsbezoeken bij de schapen vinden vooral in het vroege voorjaar plaats. 
Op ons bedrijf zijn de schapen vanaf 1 april namelijk niet meer op de boerderij. 
Ze worden dan ingezet voor begrazingsopdrachten, dus in natuurgebied, op de dijken of in de stad. 
Vanaf eind februari, als de lammertijd achter de rug is, is er veel te zien op de boerderij. 
De lammetjes zijn natuurlijk heel leuk om te bekijken! En tegelijkertijd kunnen we van alles vertellen over de gang van zaken op ons bedrijf. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan gezondheid, voeding, dierenwelzijn, werken in- en met de natuur, ecologie. 
Zo mogelijk kunnen we ook wat laten zien van het schapendrijven met de bordercollie. 
Op verzoek kunnen we ook inzoomen op een bepaald thema. 
De bezoeken duren meestal 1,5 uur. 
Jullie zijn van harte welkom op ons bedrijf! 

Als u op bezoek wilt bij de schapen klik dan hier.